06 12 18 : BVS in de pers : Trends : Beroepsprocedure als chantagemiddel

het artikel